Rozwiązanie Microsoft 365 E3 obejmuje

Funkcje

Windows 11 Enterprise E3

Zaawansowane funkcje dla pracowników. Spójność dla informatyków. Bezpieczeństwo dla wszystkich.

 

 

Microsoft 365 dla urządzeń przenośnych

W aplikacji Microsoft 365 dla urządzeń przenośnych połączono aplikacje Word, Excel i PowerPoint z wyjątkowymi funkcjami, dzięki czemu jest to najlepszy pakiet aplikacji biurowych.

 

 

Outlook

Kontaktuj się z innymi i utrzymuj dobrą organizację dzięki poczcie e-mail, funkcjom kalendarza i kontaktom — wszystko to jest dostępne w jednym miejscu.

 

 

Microsoft Bookings

Uprość sposób zarządzania harmonogramami i spotkaniami z klientami.

 

 

SharePoint

Udostępniaj zawartość, wiedzę i aplikacje oraz zarządzaj nimi, aby zwiększyć możliwości pracy zespołowej.

 

 

OneDrive do pracy

Uzyskuj dostęp do plików, udostępniaj je oraz współpracuj nad nimi z dowolnego miejsca.

 

 

Microsoft Stream

Przyciągaj uwagę i przekazuj informacje za pomocą inteligentnego wideo.

 

 

Power Apps dla platformy Microsoft 365

Twórz potrzebne aplikacje biznesowe oraz rozszerzaj lub dostosowuj aplikacje, z których już korzystasz.

 

 

Microsoft Planner

Organizuj pracę zespołową za pomocą intuicyjnych i ułatwiających współpracę funkcji wizualnego zarządzania zadaniami.

 

 

Centrum administracyjne platformy Microsoft 365

Skonfiguruj swoją organizację w chmurze. Zarządzaj użytkownikami i subskrypcjami, resetuj hasła i znacznie więcej.

 

 

Proaktywne korygowanie analizy punktów końcowych

Rozwiązuj typowe problemy z obsługą, zanim zauważą je użytkownicy końcowi, korzystając z proaktywnego korygowania w analizie punktów końcowych.

 

 

Azure Information Protection (plan 1)

Kontroluj i zabezpieczaj wiadomości e-mail, dokumenty i dane poufne, które udostępniasz poza swoją firmę.

 

 

Windows Hello

Szybko loguj się na laptopach, tabletach i urządzeniach lub w aplikacjach bez hasła.

 

 

Dostęp bezpośredni

Zapewnij użytkownikom zdalnym możliwość łączenia się bez użycia tradycyjnych połączeń VPN.

 

 

Kontrola aplikacji w usłudze Windows Defender

Zapobiegaj uruchamianiu złośliwego kodu, gwarantując, że może być uruchamiany wyłącznie znany dobry kod.

 

 

Windows Information Protection

Chroń aplikacje i dane przedsiębiorstwa przed przypadkowymi wyciekami danych na urządzeniach firmowych i osobistych.

 

 

Wskaźnik bezpieczeństwa Microsoft

Popraw wgląd w stan bezpieczeństwa Twojej organizacji i kontrolę nad nim dzięki scentralizowanemu pulpitowi nawigacyjnemu.

 

 

Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych w Microsoft Purview

Znajdź istotne dane dzięki podstawowym, obowiązującym w całej organizacji lub lokalizacji zasadom przechowywania, zasadom przechowywania usługi Teams, podstawowemu zbieraniu elektronicznych materiałów dowodowych i archiwizacji w związku z postępowaniem sądowym.

 

 

Visio dla sieci Web

Twórz, edytuj, udostępniaj i współtwórz profesjonalne diagramy i schematy blokowe w aplikacji Visio dla sieci Web.

 

 

Autopoprawka Windows

Automatyzuj aktualizacje systemu Windows i usługi platformy Microsoft 365.

 

 

 

Centrum zabezpieczeń i zgodności firmy Microsoft

Monitoruj ogólny stan zgodności, przeglądaj zalecane działania i konfiguruj ustawienia, aby spełniać skomplikowane wymogi w zakresie zgodności.

 

 

Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw

Zainstaluj aplikacje Word, Excel, PowerPoint, OneNote oraz Access (tylko dla komputerów PC) na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac, pięciu tabletach i pięciu smartfonach na każdego użytkownika.

 

 

Platforma Microsoft 365 w Internecie

Twórz, udostępniaj i współpracuj przy użyciu platformy Microsoft 365 w Internecie.

 

 

Exchange

Inteligentniejsza praca dzięki funkcjom poczty e-mail i kalendarza klasy biznesowej.

 

 

 

Yammer

Łączenie się i interakcje za pośrednictwem sieci społecznościowej dla przedsiębiorstw.

 

 

Listy Microsoft

Trzymaj rękę na pulsie dzięki aplikacji Listy — inteligentnemu rozwiązaniu do śledzenia informacji.

 

 

Sway

Twórz atrakcyjne wizualnie biuletyny, prezentacje i dokumentację w czasie liczonym w minutach.

 

 

Power Automate dla platformy Microsoft 365

Łatwo wykonuj powtarzające się zadania dzięki automatyzacji przepływów pracy.

 

 

 

Dataverse for Teams

Sprawne tworzenie w bazie danych o niskiej konieczności używania kodu dla usługi Teams.

 

 

Microsoft To Do

Zaplanuj swój dzień i skutecznie zarządzaj swoim życiem.

 

 

Microsoft Viva Insights (szczegółowe informacje osobiste)
Ułatw pracownikom skuteczne działanie dzięki szczegółowym informacjom opartym na danych i środowiskom z funkcjami dbania o dobre samopoczucie.
Zasoby Microsoft Viva

Zadbaj o zaangażowanie i informowanie pracowników za pomocą nowoczesnego środowiska zaangażowania.

 

 

Microsoft Viva Engage (społeczność i konwersacje)

Buduj wartościowe relacje w pracy, zapewniając pracownikom miejsce do komunikowania się, wyrażania siebie i odczuwania przynależności.

 

 

Windows Autopilot

Obniż całkowite koszty wdrażania i wycofywania urządzeń z systemem Windows oraz zarządzania nimi dzięki usługom opartym na chmurze.

 

 

Drukowanie uniwersalne

Wyeliminuj zapotrzebowanie na serwer druku i pozwól użytkownikom na drukowanie z chmury.

 

 

Kondycja urządzenia

Aktywnie koryguj typowe problemy z urządzeniami użytkowników końcowych, zmniejsz liczbę połączeń z pomocą techniczną oraz podnieś produktywność użytkowników końcowych.

 

 

Microsoft Intune

Zapewnij pracownikom możliwości wydajnej pracy na wszystkich urządzeniach przenośnych, dbając jednocześnie o ochronę danych Twojej organizacji.

 

 

Microsoft Defender Credential Guard

Chroń poświadczenia uzyskane z domeny.

 

 

Azure Active Directory Premium 1

Popraw stan bezpieczeństwa, uprość dostęp i konfiguruj zasady inteligentne na jednej platformie zarządzania tożsamościami.

 

 

Program antywirusowy Microsoft Defender

Zapewnij ochronę przed zagrożeniami programowymi, takimi jak wirusy, złośliwe oprogramowanie i oprogramowanie szpiegujące, w obrębie poczty e-mail, aplikacji, chmury i Internetu.

 

 

Ochrona przed utratą danych w usłudze Microsoft Purview (dla poczty e-mail i plików)

Stosuj zasady automatyczne i ad hoc, aby chronić poufne wiadomości niezależnie od domeny e-mail adresata.

 

 

BitLocker

Zapewnij ochronę przed zagrożeniami związanymi z kradzieżą bądź ujawnieniem danych z utraconych, ukradzionych lub nieprawidłowo zutylizowanych komputerów.

 

 

Podstawowe narzędzia do inspekcji i przechowywania danych

Używaj ręcznych etykiet przechowywania, przeszukiwania zawartości oraz podstawowej inspekcji ułatwiającej zachowanie zgodności.

Producent

Microsoft