Plan Microsoft 365 E5 obejmuje

Funkcje dostępne tylko w planie Microsoft 365 E5

Azure Active Directory Premium 1 i 2

Popraw stan bezpieczeństwa, uprość dostęp i konfiguruj zasady inteligentne na jednej platformie zarządzania tożsamościami.

 

Microsoft 365 Defender

Chroń swoją organizację przed zaawansowanymi atakami, takimi jak wyłudzenia informacji oraz złośliwe oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach zero-day.

 

Azure Information Protection (plan 2)

Odnajduj, klasyfikuj, etykietuj i chroń poufne dokumenty i wiadomości e-mail.

 

Ochrona informacji i zarządzanie nimi

Zidentyfikuj czynniki ryzyka przez zlokalizowanie danych oraz zrozumienie sposobu ich używania. Pomóż chronić dane w miejscu, w którym się znajdują, konfigurując etykiety ochrony i przechowywania.

 

Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w Microsoft Purview

Używaj sygnałów natywnych i pochodzących z rozwiązań innych dostawców z wbudowanymi mechanizmami ochrony prywatności, aby identyfikować, badać oraz korygować złośliwe i nieumyślne działania w organizacji

Power BI Pro

Dostarczaj szczegółowe informacje, aby umożliwić szybkie podejmowanie świadomych decyzji na podstawie analiz biznesowych.

 

Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

Skaluj zabezpieczenia dzięki ujednoliconej platformie zabezpieczeń punktów końcowych, umożliwiającej zapobieganie atakom, wykrywanie naruszeń po ataku, zautomatyzowane badanie ich i reagowanie na nie.

 

Microsoft Defender for Identity

Używaj rozwiązania chmurowego, które pomaga chronić tożsamości organizacji przed wieloma typami zaawansowanych ukierunkowanych cyberataków.

 

Microsoft Defender for Cloud Apps

Wyświetlaj aplikacje używane w Twojej organizacji, identyfikuj i zwalczaj cyberzagrożenia oraz monitoruj i kontroluj przepływ danych w czasie rzeczywistym.

 

Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych w Microsoft Purview

Pomóż organizacji szybko i ekonomicznie znajdować odpowiednie dane.

 

Wbudowane łączniki do rozwiązań firm innych niż Microsoft

Zwiększ możliwości rozwiązań zapewniających zgodność dzięki pozyskiwaniu danych o wysokiej wierności z wielu źródeł danych firm innych niż Microsoft, w tym z platform mediów społecznościowych, wiadomości błyskawicznych i współpracy nad dokumentami.

Producent

Microsoft