Microsoft 365 E5 Enterprise EEA (bez usługi Teams)

Platforma Microsoft 365 to kompleksowy zestaw narzędzi, który podnosi efektywność pracy. Obejmuje różnorodne aplikacje zaprojektowane specjalnie dla klientów indywidualnych, firm i organizacji o różnej skali działania, pomagając im usprawnić procesy, zwiększyć produktywność oraz ułatwić współpracę. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, od małych i średnich firm po korporacje, czy to pracownicy pierwszej linii, czy też instytucje edukacyjne i organizacje non-profit — platforma Microsoft 365 dostarcza rozwiązania dopasowane do każdego z nich.

Zawartość pakietu

Aplikacje klasyczne, internetowe oraz mobilne i usługi w chmurze​

Word
Excel
PowerPoint
Outlook
Exchange
SharePoint
OneDrive
Windows
OneNote
Stream
Bookings
Publisher
Access
Viva Engage
Viva Insights
Lists
Forms
Sway
Visio
Power Apps
Power Automate
Planner
To Do
Loop
Clipchamp
Power BI Pro

Funkcje pakietu

Poczta e-mail i kalendarze

Uzyskaj pocztę e-mail klasy biznesowej dzięki programowi Outlook ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB na użytkownika i wysyłaj załączniki o rozmiarze do 150 MB.

1 TB bezpiecznego magazynu w chmurze na użytkownika

Uzyskaj 1 TB magazynu w chmurze w usłudze OneDrive, aby edytować i udostępniać dokumenty, zdjęcia i inne pliki niezależnie od tego, gdzie przebywasz, i z dowolnego urządzenia.

Aplikacje platformy Microsoft 365 w Internecie

Korzystaj z zawsze aktualnych aplikacji Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Outlook w Internecie. Jednocześnie współpracuj z innymi nad tym samym dokumentem w czasie rzeczywistym w Internecie, na urządzeniu przenośnym i na różnych urządzeniach — nie jest wymagana instalacja.

Witryny intranetowe i witryny zespołów

Zadbaj o pełen dostęp do informacji i zaangażowanie w organizacji. Zapewnij pracownikom dostęp do zawartości, wiedzy i procesów za pomocą witryn zespołów w usłudze SharePoint. Prezentuj informacje za pomocą eleganckich i łatwych w użyciu witryn.

Centrum administracyjne platformy Microsoft 365

Skonfiguruj swoją organizację w chmurze. Zarządzaj użytkownikami i subskrypcjami, resetuj hasła i znacznie więcej.

Windows Autopilot

Obniż całkowite koszty wdrażania i wycofywania urządzeń z systemem Windows oraz zarządzania nimi dzięki usługom opartym na chmurze.

Proaktywne korygowanie w analizie punktów końcowych

Rozwiązuj typowe problemy z obsługą, zanim zauważą je użytkownicy końcowi, korzystając z proaktywnego korygowania w analizie punktów końcowych.

Microsoft Intune (w FIRIT wdrażamy bezpłatnie)

Zapewnij pracownikom możliwości wydajnej pracy na wszystkich urządzeniach przenośnych, dbając jednocześnie o ochronę danych Twojej organizacji.

Azure Information Protection (plan 2)

Odnajduj, klasyfikuj, etykietuj i chroń poufne dokumenty oraz wiadomości e-mail.

Tożsamość Microsoft Entra P2

Usługa Tożsamość Microsoft Entra (wcześniej znana jako Azure Active Directory lub Azure AD) zapewnia rozwiązania do zarządzania dostępem i tożsamościami dla środowisk hybrydowych i wielochmurowych.

Kondycja urządzenia

Aktywnie koryguj typowe problemy z urządzeniami użytkowników końcowych, zmniejsz liczbę połączeń z pomocą techniczną oraz podnieś produktywność użytkowników końcowych.

Wskaźnik bezpieczeństwa Microsoft

Popraw wgląd w stan bezpieczeństwa Twojej organizacji i kontrolę nad nim dzięki scentralizowanemu pulpitowi nawigacyjnemu.

Dostęp bezpośredni

Zapewnij użytkownikom zdalnym możliwość łączenia się bez użycia tradycyjnych połączeń VPN.

BitLocker

Zapewnij ochronę przed zagrożeniami związanymi z kradzieżą bądź ujawnieniem danych z utraconych, ukradzionych lub nieprawidłowo zutylizowanych komputerów.

Microsoft Defender XDR

Chroń swoją organizację przed zaawansowanymi atakami, takimi jak wyłudzenia informacji oraz złośliwe oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach zero-day.

Microsoft Defender for Identity

Używaj rozwiązania chmurowego, które pomaga chronić tożsamości organizacji przed wieloma typami zaawansowanych ukierunkowanych cyberataków.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Wyświetlaj aplikacje używane w Twojej organizacji, identyfikuj i zwalczaj cyberzagrożenia oraz monitoruj i kontroluj przepływ danych w czasie rzeczywistym.

Power BI Pro

Dostarczaj szczegółowe informacje, aby umożliwić szybkie podejmowanie świadomych decyzji na podstawie analiz biznesowych.

Ochrona informacji i nadzór

Zidentyfikuj czynniki ryzyka przez zlokalizowanie danych oraz zrozumienie sposobu ich używania. Pomóż chronić dane w miejscu, w którym się znajdują, konfigurując etykiety ochrony i przechowywania.

Brakuje usługi Microsoft Teams?

Dobierz jako osobne rozwiązanie

Producent

Microsoft

Typ Licencji

Subskrypcja

Rodzaj Licencji

Elektroniczna ESD

Ilość stanowisk

1

Wersja Językowa

Polska