Microsoft Office 365 E3 (bez usługi Teams)

Office 365 to kompleksowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, oferujące dostęp do kluczowych aplikacji internetowych takich jak Excel i Outlook, z możliwością korzystania z chmury, w tym z usługi OneDrive. To oznacza, że praca jest możliwa z dowolnego miejsca, co zwiększa produktywność zespołu. Usługa ta również zapewnia nowoczesne aplikacje i usługi dostosowane do potrzeb biznesowych na platformie Microsoft 365, koncentrując się na poczcie e-mailowej oraz przechowywaniu i udostępnianiu plików. Bezpieczeństwo danych jest kluczowe, dlatego zapewnione są pięć warstw zabezpieczeń i monitorowania, a także finansowa gwarancja dostępności na poziomie 99,9%, dając Ci spokój i pewność, że Twoje dane są chronione i dostępne w każdej chwili.

Zawartość pakietu

Aplikacje klasyczne, internetowe oraz mobilne i usługi w chmurze​

Word
Excel
PowerPoint
Outlook
OneNote
Exchange
SharePoint
OneDrive
Viva Engage
Viva Insights
Stream
Bookings
Planner
Delve
Sway
Forms
Power Apps
Power Automate
To Do
Access
Publisher

Funkcje pakietu

Aplikacje Microsoft 365

Zainstaluj aplikacje platformy Microsoft 365, takie jak Word, Excel, PowerPoint, OneNote (tylko dla komputerów PC) i Access (tylko dla komputerów PC), na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac, pięciu tabletach i pięciu telefonach na każdego użytkownika.

Outlook

Kontaktuj się z innymi i utrzymuj dobrą organizację dzięki poczcie e-mail, funkcjom kalendarza i kontaktom — wszystko to jest dostępne w jednym miejscu.

Platforma Microsoft 365 w Internecie

Twórz, udostępniaj i współpracuj z dowolnego miejsca.

Program SharePoint na platformie Microsoft 365

Udostępniaj zawartość, wiedzę i aplikacje oraz zarządzaj nimi dzięki magazynowi programu SharePoint. Zwiększ możliwości pracy zespołowej, szybko znajduj informacje i bezproblemowo współpracuj w całej organizacji.

Exchange Online

Inteligentniejsza praca dzięki funkcjom poczty e-mail i kalendarza klasy biznesowej z magazynem o pojemności 100 GB.

Microsoft OneDrive do pracy

Korzystaj z osobistego magazynu w chmurze o pojemności od 1 do 5 TB (lub więcej) w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Łatwo udostępniaj dokumenty innym osobom w organizacji i spoza niej oraz określaj, kto może wyświetlać i edytować poszczególne pliki.

Power Automate dla platformy Microsoft 365

Łatwo wykonuj powtarzające się zadania dzięki automatyzacji przepływów pracy.

Microsoft Purview Information Protection

Chroń informacje za pomocą podstawowego szyfrowania wiadomości na platformie Microsoft 365 i ochrony przed utratą danych na platformie Microsoft 365 (dla wiadomości e-mail i plików).

Dodatkowe funkcje zapewniania zgodności

Zwiększ możliwości zapewniania zgodności dzięki funkcjom Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych w Microsoft Purview i Inspekcja w Microsoft Purview (w wersji Standard).

Grupy Microsoft 365

Korzystaj z tej usługi w połączeniu z dotychczas używanymi narzędziami platformy Microsoft 365, aby współpracować z innymi członkami zespołu podczas pisania dokumentów, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, pracy nad planami projektowymi, planowania spotkań lub wysyłania wiadomości e-mail.

Brakuje usługi Microsoft Teams?

Dobierz jako osobne rozwiązanie

Producent

Microsoft

Typ Licencji

Subskrypcja

Rodzaj Licencji

Elektroniczna ESD

Ilość stanowisk

1

Wersja Językowa

Polska