Microsoft 365 F3 (bez usługi Teams)

Microsoft 365 F3 jest dedykowana pracownikom pierwszego kontaktu. Dostarcz im bezpieczne, intuicyjne i zintegrowane środowisko pracy. Zapewnij narzędzia komunikacji i współpracy, które nie tylko zwiększą ich produktywność, ale także ochronią organizację przed zagrożeniami.

Zawartość pakietu

Aplikacje internetowe oraz mobilne i usługi w chmurze

Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Exchange
Bookings
SharePoint
Viva Engage
Viva Insights
OneDrive
Stream
Planner
Outlook
Sway
Visio
Power Apps
Power Automate
Forms
To Do
Access
Pubisher
Windows

Funkcje pakietu

Platforma Microsoft 365 w Internecie i na urządzeniach przenośnych

Używaj aplikacji Word, Excel, PowerPoint i OneNote zaprojektowanych z myślą o wszystkich urządzeniach przenośnych i tabletach.

Microsoft OneDrive do pracy

Uzyskuj dostęp do plików, udostępniaj je oraz współpracuj nad nimi z dowolnego miejsca.

Tożsamość Microsoft Entra ID P1

Zabezpiecz swoją organizację za pomocą zarządzania tożsamościami i dostępem (wcześniej określanego jako usługa Azure AD).

SharePoint Online

Udostępniaj zawartość, wiedzę i aplikacje oraz zarządzaj nimi, aby zwiększyć możliwości pracy zespołowej.

Device Guard

Zapobiegaj uruchamianiu złośliwego kodu, gwarantując, że może być uruchamiany wyłącznie znany dobry kod.

Microsoft Graph

Korzystaj z tego ujednoliconego modelu programowania, aby uzyskiwać dostęp do danych na potrzeby tworzenia aplikacji dla organizacji i klientów, obsługujących miliony użytkowników.

Windows 11 Enterprise E3

Zaawansowane funkcje dla pracowników. Spójność dla informatyków. Bezpieczeństwo dla wszystkich.

Internetowa i mobilna aplikacja Outlook

Kontaktuj się z innymi i utrzymuj dobrą organizację dzięki poczcie e-mail, funkcjom kalendarza i kontaktom — w aplikacji internetowej i mobilnej Outlook.

Windows Autopilot

Obniż całkowite koszty wdrażania i wycofywania urządzeń z systemem Windows oraz zarządzania nimi dzięki usługom opartym na chmurze.

Azure Information Protection

Popraw wgląd w stan bezpieczeństwa Twojej organizacji i kontrolę nad nim dzięki scentralizowanemu pulpitowi nawigacyjnemu.

BitLocker i BitLocker To Go

Zapewnij ochronę przed zagrożeniami związanymi z kradzieżą bądź ujawnieniem danych z utraconych, ukradzionych lub nieprawidłowo zutylizowanych komputerów.

Windows Defender Application Guard

Izoluj zdefiniowane w przedsiębiorstwie niezaufane witryny, aby chronić firmę podczas korzystania przez pracowników z Internetu.

Centrum zabezpieczeń i zgodności firmy Microsoft

Monitoruj ogólny stan zgodności, przeglądaj zalecane działania i konfiguruj ustawienia, aby spełniać skomplikowane wymogi w zakresie zgodności.

Windows Hello

Szybko loguj się do laptopów, tabletów, urządzeń lub aplikacji bez hasła.

Brakuje usługi Microsoft Teams?

Dobierz jako osobne rozwiązanie

Producent

Microsoft

Typ Licencji

Subskrypcja

Rodzaj Licencji

Elektroniczna ESD

Ilość stanowisk

1

Wersja Językowa

Polska